O projektu

Smo dijaki Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, ki ponovno izvajamo projekt »Srečko v vesolju«. Do tega nas je pripeljala želja, da bi pretekli projekt nadgradili in se naučili še kaj novega. Projekt je bil uspešno izveden že med leti 2012 in 2015. Ta je namenjen izdelavi atmosferske sonde, ki jo bomo opremili s helijevim balonom, padalom in različnimi senzorji. Napravi bomo vgradili tudi kamero, s katero bomo spremljali letenje balona in njegov spust. Sondo bomo poslali v približno 35 km oddaljeno plast ozračja: v srednjo stratosfero. Po spustu sonde bomo predstavili izsledke celotnega projekta.

Projekt poteka pod vodstvom mentorjev Uroša Borjančiča, Črta Gorupa, Tilna Čeha, Roka Grmeka, Tadeja Marušiča, Klemna Moderca, Andraža Brožiča, Andreja Nabergoja in Dejana Kovšce. Vsakemu izmed nas je dodeljena naloga, ki se ji bomo med celotnim projektom posvečali.

Projekt omogoča medpredmetno povezovanje znotraj naravoslovnih predmetov, predvsem fizike, elektrotehnike in informatike. Predvidevamo, da se bomo s projektom ukvarjali celotno šolsko leto 2017/18.